N A P P A L I  M E L E G E D Ő

 

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Munkatársaink a 06 -1/ 233-11-91 számon hívhatók.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A nappali melegedő szakmai programja:

 

III./1. Az intézmény struktúrája:

 

 • Intézményvezető
 • Szociális munkatárs
 • Segítő
 • Technikai személyzet

 

 

III./2. A szolgáltatás szükségessége:

 

A Twist Olivér Alapítvány megalakulása óta a hajléktalan emberek támogatását tűzte ki célul. Az igények felmérése azért is történhetett meg ilyen egyszerűen, mert szervezetünk hajléktalanokhoz kapcsolódó szolgáltatásait 1991 óta végzi a IV. kerületben. A működés évtizedei alatt az ellátórendszer több szegmensében képviseltette magát, ezek egyike az utcai szolgálat, mely az éjszakáikat közterületen töltő hajléktalan emberek támogatását végzi a IV. és a XV. kerületben. Főként az utcai szociális munkások, és az utcán élő hajléktalanok jelezték, hogy nehézséget okoz, hogy a IV. kerületben hiányzik a nappali melegedő, mint ellátási forma, így nehezen megoldható többek között a fürdés, a mosás, a napközbeni ügyintézés.

 

A szolgáltatáshoz való hozzáférésben kívánunk segítséget nyújtani a nappali melegedő működtetésével.

 

III/.3. Az ellátottak köre:

 

            Az Európai Gazdasági Társulás tagállamainak hajléktalan, illetve a hajléktalanság veszélyzónájában élő polgárai közül - elsősorban - azok a személyek, akik Budapest, IV. kerület közigazgatási területén tartózkodnak, éjszakáikat közterületen, vagy egyéb, nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik.

 

III./4. Az intézmény célja, feladata:

 

Hajléktalan emberek támogatása a szociális munka eszközeivel, szolgáltatások nyújtásával, juttatások biztosításával.

 

III./5. Szolgáltatások, juttatások:

 

Háztartást pótló segítségnyújtás:

 

Saját háztartás hiányában a nappali személyes szükségletek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosításaként az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 

 • melegedési, pihenési lehetőség (fűtés, világítás, elektromos áram biztosítása, vízvételi lehetőség)
 • étel melegítésének, tálalásának, elfogyasztásának lehetősége mikrohullámú sütő, asztalok, székek, szükség esetén egyszerhasználatos műanyag poharak, tányérok, evőeszközök biztosításával
 • a közösségi együttlét biztosítása
 • személyi tisztálkodás lehetősége
 • tisztálkodási szerek - szappan, sampon, WC-papír, törölköző, hajszárító – biztosítása (szükség esetén személyi fertőtlenítési lehetőség biztosítása)
 • személyes ruházat tisztításának lehetősége mosógép, centrifuga, szárítógép, mosópor biztosításával
 • csomag- és értékmegőrzés lehetősége
 • egészségügyi doboz biztosítása
 • mobiltelefon- és akkumulátortöltési lehetőség biztosítása
 • postacím biztosítása

 

Étkeztetés:

 

 • Szükség szerint hideg étel biztosítása

 

Tanácsadás, ügyintézés segítése:

 

 • A nappali melegedő munkatársai a lakhatási krízis enyhítésére figyelemmel kísérik a szálláslehetőségeket és egyéni lakhatási támogatásokat, és ismertetik azokat az ellátottakkal, segítik azok elérését, igénybevételét.
 • Segítséget nyújtanak a hivatalos ügyek intézésében, okmányok beszerzésében.
 • Figyelemmel kísérik a hajléktalanellátás keretében elérhető a foglalkoztatást segítő szolgálatokat, jogsegélyszolgálatokat, étkezési lehetőségeket, egészségügyi szolgáltatásokat (mint pl. háziorvos, tüdőszűrés, fogorvos, szemüvegkészítés), szóban, ill. hirdetményeken közzéteszik az ezekről szóló információkat.
 • Hivatalos ügyben telefonálási lehetőséget biztosítanak.
 • Figyelmet fordítanak a nappali melegedőt először igénybe vevők, ill. az érzékelhető állapotromlást mutató ellátottak szükségleteinek és jogosultságainak feltárására, és a szükséges segítségnyújtás elérésére.

 

Készségfejlesztés

 

 • A nappali melegedőben szabadidős programokon lehet részt venni, amelyek az egyéni és társas készségek fejlesztését szolgáló alkalmak, és lehetőséget biztosítanak a társadalmi kiilleszkedését oldására. Az ünnepek megtartása, közös főzés és étkezés, kerti programok mellett TV, újságok, könyvek állnak az ügyfelek rendelkezésére.

 

Felügyelet

 

 • Az igénybe vevő lelki és fizikai biztonságát szolgáló, a szociális munkatárs, segítő jelenlétével személyesen biztosított felügyelet.

 

            A szolgáltatások igénybevételének módjáról az ellátottakat az intézményben nyilvánosan elérhető tájékoztatóból lehet informálódni. Bármilyen kérdés esetén a munkatársak és/vagy a fenntartó képviselője is rendelkezésre áll.

 

            Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogairól szóló jogszabályok esetleges megsértése esetén az intézményvezetőhöz, a fenntartóhoz, valamint az ellátottjogi képviselőhöz is lehet fordulni. Az elérhetőségek az intézmény területén ki vannak függesztve.

 

III./6 Az intézményben folyó szakmai munka:

 

                Az intézmény a szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításával szolgáltatásait valamennyi igénybevevő számára azonos feltételekkel nyújtja.

            Az ügyeletes szociális munkatárs a szolgáltatások biztosításán, a házirend betarttatásán felül az alábbi feladatokat végzi:

 

 • ügyintézésben segítségnyújtás, eljárás az ellátott megbízása alapján
 • egyéni esetkezelés, segítői kapcsolat biztosítása
 • csoportok tartása, melyek célja olyan képességek, készségek erősítése, melyek a társadalmi reintegrációt javítják (pl.: álláskereső klub, konfliktuskezelő csoport)
 • információáramlás biztosítása az ellátórendszerről, az ellátottakat érintő változásokról, jogszabály-módosításokról
 • a felmerülő igények alapján a teammel egyeztetve az intézmény működtetésének rendszeres „újragondolása”

 

III.7. A szakmai stáb:

 

Az intézmény szakmai stábja a jogszabályi előírásoknak megfelelő. Az ügyeletet teljesítő munkatársak mellett az intézmény-működtetésben az alapítvány technikai személyzete is részt vesz.

A stáb hetente tart team megbeszéléseket, ezek egy részét az utcai szociális munkásokkal közösen. A team megbeszélések mellett havonta esetmegbeszélő csoport segíti a munkát.

 

III./8. A szociális munka eszközei, szemlélete:

 

Az intézményi ellátottakat igény esetén személyes szociális munkások támogatják. A segítségnyújtás elsődleges módszere az egyéni estemunka. Ennek során a segítő törekszik a bizalmi kapcsolat kialakítására, képviseli kliensét az intézmény szakmai stábja előtt, együttműködik más intézményekkel. A szociális munka minden lépésénél hangsúlyt kap a Szociális Munka Etikai Kódexében foglalt alapelvek, etikai normák szabályok ismerete, betartása.

 

Alapvető fontosságú a klienssel folytatott közös munka minden szakaszában a partnerségi viszony hangsúlyozása, illetve az arra való törekvés. Ez elsősorban a szociális munkás feladata és felelőssége. Kiindulópontja az a szemlélet, hogy azok az emberek képesek felnőtt módon viselkedni, akiket felnőttként kezelnek. Hajléktalan emberekről lévén szó különös figyelmet szükséges fordítani az emberi méltóság tiszteletben tartására, hiszen ez a csoport még a legalapvetőbb létfeltételektől is megfosztott. Nagy figyelmet kell fordítani a munka minden pontján arra, hogy mind az együttműködésbe, mind a kliens képviseletében ez hangsúlyt kapjon.

 

III.9. Az intézmény és a team működéséhez szükséges alapdokumentumok:

 

 • SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat)
 • Személyügyi nyilvántartás
 • Munkaköri leírások
 • A Szociális Munka Etikai Kódexe
 • A Nappali melegedő Házirendje
 • Eseménynapló
 • Team-napló

 

III./10. Érdekképviselet:

 

            A szolgáltatást igénybe vevő jogait és kötelességeit a Házirend tartalmazza, melyről szóban is tájékoztatás kap. Érdeksérelem esetén a ellátottjogi képviselőhöz (elérhetősége az intézményben kifüggesztve) és/vagy a fenntartóhoz lehet fordulni az intézményvezetőn keresztül szóban vagy írásban. A fenntartó a panasz kivizsgálása után minden esetben 8 napon belül írásban válaszol.